Konsultacije

Konsultacije se obavljaju po dogovoru, u radno vrijeme kancelarije.

Obaveza stranke je priprema neophodne dokumentacije za ocjenu faktičkog i pravnog stanja stvari.

Vrijeme potrebno za odgovor je najviše tri dana.

Cijenovnik i naplata usluga - Prema adv. tarifi Advokatske komore CG i dogovoru.