Oblasti zastupanja

Uža specijalnost Advokatske kancelarije je zastupanje domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica pred sudovima i organima uprave u građanskim predmetima, privrednim sporovima, odbrana u krivičnim postupcima kao i zastupanje domaćih i stranih investitora i njihovih predstavništava na području Crne Gore, a i izvan nje.

Krivični postupak

 •     Zastupanje i odbrana u predkrivičnom i krivičnom postupku

Parnični postupak:

 •     arbitraža,
 •     medijacija,
 •     sve vrste tužbi gradjanskog prava,
 •     pravna pomoć,

Izvršni postupak:

 •     Zastupanje u postupcima izvršenja domaćih i stranih sudskih odluka.

Upravno pravo

 •     Sve vrste upravnog postupka,
 •     Upravni spor.

Ugovorno pravo:

 •     Savjetovanje u svim pitanjima vezanim za ugovorno pravo;
 •     Sačinjavanje svih vrsta ugovora u prometu nekretnina, građenja, zakupa, zaloge i hipoteke, prometa roba i usluga.
 •     Ugovori o gradnji, zajedničkoj gradnji i izvođenju radova.

Bračno i porodično pravo:

 •     Zastupanje u postupcima razvoda braka,
 •     Starateljstvo.

Nasledno pravo i ostavinski postupak:

 •     Sačinjavanje testamenta,
 •     Pokretanje ostavinskog postupka i zastupanje,
 •     Ugovori o doživotnom izdržavanju i raspodjeli imovine za života.

Vanparnični postupak:

 •     Dioba zajedničke imovine:
 •     Obezbjeđenje dokaza;
 •     Proglašenje nestalog lica umrlim;
 •     Oduzimanje poslovne sposobnosti;
 •     Dioba bračne imovine.

Osiguranje

 •     Sve vrste naknade šteta

Intelektualna svojina

 •     Zaštita autorskog prava i srodnih prava