Biografija


Adv. Dragan Perovanović

 • Rodjen 13. 12. 1960. godine;
 • Diplomirao na Pravnom fakultetu u Podgorici 20. 03. 1984. godine;
 • Praksu obavio u adv. kancelariji adv. Mašana Perovića iz Budve od 15. 11. 1984.g. do 15. 03. 1987.g;
 • Pravosudni ispit položio u Ministarstvu pravde u Beogradu 25. 02. 1987.g. godine;
 • Član Advokatske komore Crne Gore od 1998.g;

Radno iskustvo:

 • Šef administrativno.pravnog sektora u Bolnici Vaso Ćuković Risan od 14. 06. 1988.g.  do 20. 02. 1989.g.
 • Šef opšte službe u Trgovačkom preduzeću “Napredak” Kotor od 21. 02. 1989.g. do 31.12.1989.g.
 • Zamjenik Osnovnoj javnog tužioca u Kotoru od 01. 01. 1990.g.   do 3. 04. 1991.g.
 • Sudija Osnovnog suda u Kotoru od  04. 04. 1991.g.    do 21. 09. 1993.g.
 • Načelnik Odjeljenja bezbjednosti u Kotoru od 22. 09. 1993.g. do 15. 11. 1994.g.
 • Sekretar za urbanizam opštine Kotor i sekretar opštine od 16. 11. 1994.g. do 17. 12. 1997. godine.
 • Advokat od 1998. godine.